Vlaams Herstelplatform

Vlaamse herstelplatform
Met deze website willen we alle informatie en initiatieven rond herstel samenbrengen. Te beginnen met deze van het Vlaams Herstelplatform, waar mensen samenkomen die geïnteresseerd zijn in het herstelthema. In de loop van de komende tijd willen we deze website verder uitbouwen.