Hersteldagen

Mensen met een psychische kwetsbaarheid verdienen ook een plaats in de maatschappij!
Op onze 2-jaarlijkse hersteldag(en) maken we daar werk van door de bezoekers te informeren over re-integratie in de samenleving na psychische problemen.
In 2013, 2015 en 2017 gingen de hersteldag(en) door in het Kunstencentrum Vooruit te Gent.
Meer hierover lezen kan door in de linkerkolom op een van de jaartallen te klikken.

Najaar 2019 zullen de vierde hersteldagen plaatshebben. De voorbereidingen zijn gestart. We houden u op de hoogte.