Opleiding ervaringswerk

Basistraject ervaringswerk in de geestelijke gezondheidszorg
Steeds meer groeit het inzicht dat ervaringswerk in de geestelijke gezondheidszorg een positieve bijdrage levert aan het herstel van mensen met psychische kwetsbaarheden.
Vanuit deze vaststelling kwamen een aantal mensen samen. Zij dachten na over wat ervaringswerk inhoudt, wat een ervaringswerker doet (of zou kunnen doen), en hoe mensen hierop kunnen voorbereid worden. Het resultaat was een ontwerp van curriculum. Dit heeft ten slotte geleid tot een opleiding die in januari 2015 voor de eerste keer werd aangeboden.

Deze opleiding is het werk van de Werkgroep Ervaringsdelen en de Werkgroep opleiding ervaringswerk van het Vlaams Herstelplatform (Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid). Door de samenwerking met de onderwijsinstellingen Vives/CVO Miras en Hogeschool Gent werd de opleiding concreet.
Zonder steun was dit niet mogelijk geweest. Die kregen we van:
•    Provincie Oost-Vlaanderen
•    Provincie West-Vlaanderen
•    OPGanG
•    Werkgroep Ervaringsdelen

Programma
De opleiding bestaat uit acht modules:
•    Psychopathologie, recht en deontologie en sociale kaart-verkenning
•    Filosofie van herstel en empowerment
•    Ervaringsdeskundige in het werkveld
•    Werkveldverkenning
•    Gezond zijn en gezond blijven
•    Communicatie
•    Supervisie
•    Portfolio

Deze acht modules staan voor 25 studiepunten.

Vrijstellingen voor clusters is mogelijk, maar niet wenselijk, omdat het groepsaspect van de opleiding erg belangrijk is.

Wie met succes de opleiding volgt, ontvangt per cluster een attest. Deze attesten kunnen vrijstelling opleveren voor wie een HBO5-opleiding maatschappelijk werk wil volgen.

Getuigenissen over de opleiding
Enkele betrokkenen (initiatiefnemer, studenten, docenten) getuigen in een korte film over deze opleiding en hoe zij deze ervaren: link

Opleiding 2018
De inschrijvingen voor de opleiding in 2018 zijn afgesloten.

Opleiding 2019
Informatiemoment en selectieprocedure
De selectieprocedure verloopt in deze volgorde:
•    informatiemoment voor alle geïnteresseerden:
dinsdag 13 november 2018, 17u30 - 19u00, Vives, campus Kortrijk, gebouw sociaal-agogisch werk Lokaal L 021
•    Motivatiebrief insturen
•    Uitnodiging voor gesprek
•    Mededelingen beslissing (voor kerstvakantie 2018)

De presentatie van het jongste informatiemoment is hier te lezen.

Bij de selectiegesprekken speelt de aard van de psychische problemen geen rol, noch de reeds gevolgde opleidingen, wel het engagement om de eigen ervaringen te gebruiken als basis om te delen met anderen.

Wie geen diploma middelbaar onderwijs heeft, legt een schriftelijke proef af.

Praktisch
•    Wanneer: januari tot juni en september tot december 2018
•    Hoeveel: 30 lesdagen, steeds op maandag
Eventueel op andere dagen: intervisie, werkveldverkenning, eventuele inhaallessen, deelname aan externe evenementen
•    Aantal: maximum 20 personen
•    Dagindeling: 9u00 – 12u30; 13u30 – 17u00
•    Waar:
Hogeschool Vives, campus Doorniksesteenweg, Kortrijk
Hogeschool Gent, campus Neermeersen, Gent
De helft van de lessen zijn in Kortrijk, de andere helft in Gent.
•    Aanwezigheid op lesdagen is vereist
•    Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld hangt af van de socio-economische status van de student. Meer info daarover: http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/schoolkosten/vrijstelling-vermindering-van-inschrijvingsgeld-het-volwassenenonderwijs

Meer info: Rik Van Nuffel - rik@vvgg.be