hersteldagen 2017

De verbindende mens
Derde Vlaamse hersteldagen
5-6 december 2017 - Kunstencentrum Vooruit, Gent
Twee dagen van contact, ontmoeting, gesprek, inspiratie, begeestering

Wil je snel gaan, ga alleen.
Wil je ver komen, ga samen.
(Keniaans gezegde)

Hocus, pocus, herstel! Jammer, maar zo werkt het dus niet. Wie na een donkere periode opnieuw de draad wil oppikken, moet in de eerste plaats geduld hebben. En niet op een twee drie de oude willen zijn. De tijd is trouwens niet de enige bondgenoot in dat herstelproces.
De ander is dat evenzeer. Een vriend, vriendin, buddy, makker of kameraad: noem het zoals je wil, maar samen ga je vérder. Samen gaan, dat is momenten delen van intense vreugde. Samen gaan, dat is met z’n tweeën, drieën of vieren obstakels overwinnen, de moed er in houden, even halt houden en weer doorgaan.
Verbinding is precies waar het tijdens deze hersteldagen om draait. Verbinden is je lot aan dat van de ander koppelen. Zonder verwachting, zonder oordeel, zonder angst. Met vertrouwen, met optimisme en met goesting. In de wetenschap dat je samen verder geraakt dan alleen.

Programma
Stijn Vanheule (UGent) opent beide dagen met de lezing Verbinding maken met psychose. Hij verkent de werkzame elementen in een herstelproces, getoetst aan de ervaringen van mensen die kampen met psychotische ervaringen.
Hoe komen we tot verbindende zorg? Dat zoeken we uit in een discussie.
Na de middag illustreren Sven Unik-ID en Rick de Leeuw dat het leven ingewikkeld is.
Greet Claes en dochter Soetkin verkennen wat herstel kan betekenen voor kwetsbaar ouderschap (dinsdag). Herlinde Wynants voert ons mee in haar relaas over de herovering van haar wereld (woensdag).
Willy Vandamme (Remember) - Belang van de familie bij psychische kwetsbaarheid - zal ons, afsluitend, eraan herinneren dat goede zorg in de gemeenschap thuishoort, en dat alle betrokken – te beginnen bij de familie - daarin een plaats hebben, zodat de cirkel rond blijft.
Tijdens de parallelsessies is er keuze uit de veelheid aan bijdragen, in vele zalen en verschillende vormen. Met mededelingen, workshops, discussies, video’s, posters getuigen de 90 inzenders hoe herstel en verbinding maken hun inspireert.

Hersteldagen

Deze dagen zijn voor en door wie zich aangesproken voelt door deze woorden: mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen die werken aan eigen of andermans herstel. De focus ligt op het ontmoeten en het ontwikkelen van partnerschappen.

Twee dagen
Ook de tweede editie van de hersteldagen (november 2015) was een groot succes.
Daarom opnieuw twee dagen. We streven naar een zo gelijk mogelijk programma tijdens de twee dagen.

De Verbindende mens is een initiatief van het Vlaams Herstelplatform, een ontmoetingsplaats over herstel binnen de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid.

Inschrijven

 patiënt, cliënt, ervaringswerker, familie
 30 euro
 spreker 
 30 euro
 individuele inschrijving
 75 euro 
 groepsinschrijving (vanaf 5 personen) - per persoon
 65 euro

Inschrijven kan tot 27 november 2017.

Vlaamse Hersteldagen inschrijven

Contact: herstel@vvgg.be


De hersteldagen 20174 zijn een samenwerking met Vlaamse Vereniging Psychiatrie en UilenSpiegel.