wg Kwartiermaken

Kwartiermaken gaat over de inspanningen om in de samenleving verbindingen te leggen om mensen met psychische kwetsbaarheden ten volle burger te laten zijn. Met haar vergadering op wisselende plaatsen wil de werkgroep het kwartiermaken bekend maken.

Vergaderingen: drie keer per jaar, op wisselende plaatsen.

De eerstvolgende vergadering heeft plaats in Oostende:
maandag 3 juni 2019, 9u45 - 12u30
Ontmoetingscentrum De Blomme
Chrysantenstraat 30
8400 Oostende