wg Kwartiermaken

Kwartiermaken gaat over de inspanningen om in de samenleving verbindingen te leggen om mensen met psychische kwetsbaarheden ten volle burger te laten zijn. Met haar vergadering op wisselende plaatsen wil de werkgroep het kwartiermaken bekend maken.

Vergaderingen: vier keer per jaar, op wisselende plaatsen.

Eerstvolgende vergadering:

5 juni 2018 13u00, Boom