wg langstdurende zorg

Er is een groep patiënten die langdurig in zorg is en voor wie men herstel niet mogelijk denkt. Kan het herstelconcept voor deze mensen toch iets betekenen? Daarover wisselt de werkgroep langstdurende zorg van gedachten.

Vergaderingen: vier keer per jaar

Eerstvolgende vergadering:
datum nog te bepalen.