ropi-intervisiegroep

De Recovery Oriented Practices Index (ROPI) is een instrument om vast te stellen in hoeverre een team herstelondersteunende zorg verleent. De afname bestaat uit verschillende groepsgesprekken met medewerkers, een cliëntenpanel en inzage van documenten.

Vergaderingen: vier keer per jaar, op wisselende plaatsen.
Volgende vergaderingen in 2019:
19 november, 14u00, Gent