ropi-intervisiegroep

De Recovery Oriented Practices Index (ROPI) is een instrument om vast te stellen in hoeverre een team herstelondersteunende zorg verleent. De afname bestaat uit verschillende groepsgesprekken met medewerkers, een cliëntenpanel en inzage van documenten.

Vergaderingen: vier keer per jaar, op wisselende plaatsen

Eerstvolgende vergadering:

Donderdag 31 mei 2018, 13u30-16u30, VVGG Gent
Dinsdag 2 oktober 2018, 13u30 - 16u30, VVGG Gent
Dinsdag 11 december 2018, 13u30 - 16u30 in VVGG Gent