Dag ervaringswerker

1e dag van de ervaringswerker. Een inspirerende reis van verbinding

dag van de ervaringswerker De vrijwillige of betaalde inzet van ervaringsdeskundigen in de sector neemt stilaan toe.
Dit gaf aanleiding om een dag te organiseren vol inspiratie en gericht op onderlinge verbinding voor actieve ervaringswerkers in de Geestelijke Gezondheidszorg. Ervaren gidsen namen de deelnemers mee op verschillende uitstappen waarbij de verbondenheid tussen ervaringswerkers en patiënten, familie, hulpverleners en maatschappij werden geëxploreerd.

Tijdens de dagtocht nam men kennis van voorstellen en acties om de werkomstandigheden van de ervaringswerker beter te organiseren. Ook eigen inzichten om op een creatieve wijze doelstellingen van ervaringswerk in kaart te brengen kwamen aan bod.
Met een rugzak gevuld met kennis zijn de pioniers in ervaringswerk huiswaarts getrokken.Programma
10u00 Verwelkoming - Patrick Colemont
 Resultaten enquête ervaringswerk - Tijs Van Steenberghe
 Ervaringswerk en ik - Nathalie Albert
 Toelichting Globaal plan ervaringswerkers - Jan Van Speybroeck / Tanja Gouverneur
11u30 pauze
12u00 Hoe reizen we?
5 parallelworkshops: familie, ervaringswerkers, hulpverleners, maatschappij, jezelf
13u00 middagpauze
14u00 Hoe reizen we?
5 parallelworkshops: familie, ervaringswerkers, hulpverleners, maatschappij, jezelf
15u00 pauze
15u30 Rapportage statuut van de ervaringswerker - Else Tambuyzer
 Synthese van workshops - Patrick Colemont
16u30 Einde


Info: 09 221 44 34 | info@vvgg.be

Dit initiatief is een samenwerking van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheidszorg & E-QUAL (Hogeschool Gent)