wg Opl. ervaringswerk

Deze groep heeft de basisopleiding tot ervaringswerker uitgewerkt en voorbereid. Ze volgt daarnaast ontwikkelingen rond opleiding en tewerkstelling van ervaringswerkers.

Vergaderingen: vier keer per jaar, op wisselende plaatsen.