WRAP


Wat is WRAP (Wellness Recovery Action Plan)?
 • In het Nederlands wordt WRAP vrij vertaald als “herstelactieplan voor welbevinden”. Het is een zelfhulptool waarmee je weer grip leert krijgen op je eigen leven, als dat door ingrijpende gebeurtenissen is ontregeld. WRAP komt uit Amerika en wordt sinds enkele jaren ook in Nederland en Vlaanderen toegepast binnen de herstelvisie.
 • WRAP heeft een positieve benadering. Het gaat uit van de kracht van mensen en niet van de dingen die fout lopen.
 • Je kan alleen of in groep met WRAP aan de slag.

Ontstaan
 • WRAP werd ontwikkeld door Mary Ellen Copeland, een Amerikaanse die worstelde met depressies en psychoses. De dokters gaven haar weinig hoop en schreven voornamelijk medicijnen voor om haar symptomen te bestrijden. Copeland legde zich daar niet bij neer en zocht naar een methode om zelf weer controle over haar leven te krijgen. Samen met een groep medepatiënten en ervaringsdeskundigen ontwikkelde ze WRAP. De methode is niet gebonden aan een bepaalde diagnose of specifieke problemen. Hierdoor helpt WRAP zowel mensen met als zonder een psychische kwetsbaarheid. Intussen is het wereldwijd ingeburgerd en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat WRAP mensen effectief helpt hun levenswensen te vervullen.

WRAP basiscursus
 • WRAP is een beschermde methodiek. Concreet wil dit zeggen dat je niet zonder opleiding en opvolging achteraf, cursussen mag aanbieden.
 • In Vlaanderen geven momenteel verschillende organisaties en instellingen binnen de GGZ-sector WRAP-basiscursussen. Deze cursussen zijn vaak bedoeld voor eigen cliënten. Wil je in je eentje met WRAP aan de slag, dan kan je de Engelstalige app downloaden op je smartphone.
 • Wil je graag een WRAP-basiscursus volgen, dan raden we je aan om je te informeren bij een psychiatrisch ziekenhuis, aanloopcentrum of psychosociaal revalidatiecentrum in je buurt.
 • Een basiscursus wordt gegeven in groep onder begeleiding van minimum twee opgeleide trainers of facilitators. Meestal zijn dit mensen die zelf een psychische kwetsbaarheid hebben.
 • Een basiscursus bestaat uit acht lesdagen van 2,5 uur waarbij je op een interactieve manier aan de slag gaat.
 • Er wordt gestart bij een toolbox voor een goed gevoel. Daarin beschrijf je wat je nodig hebt (of moet doen) om je gelukkig te voelen. Vervolgens maak je een actieplan waarmee je je doel kunt bereiken en voorkomen dat je uit balans geraakt.
 • Wil je graag met je ervaring bijdragen aan het welbevinden van anderen, dan kan je na het volgen van een basiscursus zelf WRAP-cursussen geven. Hiervoor dien je een training- of facilitatorcursus te volgen.

WRAP-facilitatorcursus
 • Nadat je minstens een half jaar met je eigen WRAP aan de slag bent gegaan, kan je trainer of facilitator worden. Dat kan pas als je een training-of facilitator cursus gevolgd hebt.
 • Een facilitatorcursus bestaat uit vijf volle lesdagen waarin je dieper ingaat op de verschillende inhoudelijke thema’s rond herstel. Daarnaast leer je tal van didactische vaardigheden om te werken met groepen en ontdek je hoe je kan werken vanuit de kracht van mensen.
 • Als facilitator sta je niet alleen. Je geeft telkens in duo les en neemt deel aan intervisiemomenten.
 • Elke twee jaar volg je een opfrissings-of refreshmentcursus.
 • Voor de volledigheid: als trainer of facilitator kan je zelf andere facilitators opleiden. Daarvoor moet je eerst een Advanced facilitator- opleiding volgen. Dit kan momenteel alleen in het Verenigd Koninkrijk en de VS.

Voor professionelen uit de zorgsector
 • WRAP is een uitstekende methode om herstelgericht te werken binnen je instelling. Naast de aangeboden professionele zorg is het een erg bruikbaar werkinstrument om als ervaringswerker mee aan de slag te gaan op een afdeling of binnen een revalidatiecentrum. Groepsdynamiek en lotgenotencontact spelen hierbij een belangrijke rol.
 • Een interessant Nederlands artikel hierover vind je hier.

Waarvoor kan je bij ons terecht?
 • Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid organiseert facilitator- en refreshmentcursussen, alsook algemene ondersteuning en intervisiemomenten voor facilitators. Daarnaast werken we samen met de UGent voor verder onderzoek naar de effecten van WRAP.
 • Wil je een facilitatorcursus volgen of als organisatie zelf WRAP-basiscursussen aanbieden, laat het ons weten via wrap@steunpuntgg.be