cursussen

WRAP-facilitatorcursus
Voor wie?
Je volgde de basisopleiding WRAP en bent er minstens 6 maanden actief mee aan de slag geweest. Je gelooft in de WRAP-methodiek en je wil je engageren om zelf basiscursussen te geven in duo voor één of meerdere organisaties.
We voorzien een volgende facilitatorscursus voorjaar 2020.

WRAP-refreshmentcursus
Voor wie?
Het is een tweejaarlijks terugkerend onderdeel van de WRAP-methodiek en helpt je als facilitator je vaardigheden om met groepen te werken te versterken en uit te breiden.
Op donderdag 7 en vrijdag 8 november vond de jongste refreshmentcursus plaats.
We plannen een volgende refreshmentcursus najaar 2020. Datum en plaats nog te bepalen.


Intervisie
De intervisies staan open voor alle facilitatoren met certificaat.
De volgende intervisies zijn gepland op maandagen 13 januari en 27 april 2020, telkens van 13u30 tot 16u00.
Locatie Steunpunt Geestelijke Gezondheid, Tenderstraat 14, 9000 Gent.