Globaal plan ervaringsdeskundigheid

Na 15 maanden werkzaamheden is het Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid tot stand gekomen. Het werd een document van 29 bladzijden waaraan 73 mensen uit 35 organisaties hebben bijgedragen.

Vanuit een herstelvisie werd de kernelementen van ervaringsdeskundigheid onderscheiden en uitgewerkt. Vijf werkgroepen hebben zich intensief ingezet, en het resultaat is in dit document te lezen. Dit zijn de vijf elementen die werden uitgewerkt:
• Mogelijke rollen van ervaringsdeskundigen
• De ervaringsdeskundige aan het werk
• De cultuur van een organisatie waar een ervaringsdeskundige aan de slag gaat
• Coaching en ondersteuning van ervaringsdeskundigen
• Vorming en opleiding tot ervaringsdeskundigen.

Met dit plan willen de initiatiefnemers een basis en een stimulans geven aan de verdere uitrol van ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg. En, eventueel ook in andere domeinen van zorg en welzijn; de eerste contacten zijn gelegd.