Globaal plan ervaringsdeskundigheid

Na 15 maanden werkzaamheden is het Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid tot stand gekomen. Het werd een document van 29 bladzijden waaraan 73 mensen uit 35 organisaties hebben bijgedragen.
De gebundelde versie met aanbevelingen kan je hier vinden.

Vanuit een herstelvisie werden de kernelementen van ervaringsdeskundigheid onderscheiden en uitgewerkt. Vijf werkgroepen hebben zich intensief ingezet, en het resultaat is in dit document te lezen. Ze werkten vijf elementen uit:
• Mogelijke rollen van ervaringsdeskundigen
• De ervaringsdeskundige aan het werk
• De cultuur van een organisatie waar een ervaringsdeskundige aan de slag gaat
• Coaching en ondersteuning van ervaringsdeskundigen
• Vorming en opleiding tot ervaringsdeskundigen.

Met dit plan willen de initiatiefnemers een basis en een stimulans geven aan de verdere uitrol van ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg. En, eventueel ook in andere domeinen van zorg en welzijn; de eerste contacten zijn gelegd.

Drie opvolgingssymposia
Dit najaar organiseren we drie symposia waarin we verder gaan op het rapport.
Een ervaringsdeskundige in je team!
di 24 september 2019 - Antwerpen, Hof van Liere
do 10 oktober 2019 - Leuven, Provinciehuis
wo 23 oktober 2019 - Gent, Virginie Lovelinggebouw
telkens van 9u45 - 12u45, onthaal vanaf 9u15

Telkens gaan onderzoekers, werkgevers en ervaringsdeskundigen met u en met elkaar in gesprek, voortbouwend op het Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid.
Focus zal liggen op inzichten en praktijken:
• van werkgevers en hulpverleners die samenwerken met ervaringsdeskundigen
• van ervaringsdeskundigen die hun ervaringen uit hun werkomgeving delen.

Bevestigde sprekers tot nu toe:
di 24 september 2019 - Antwerpen
Jochen Van den Steen
Tijs Van Steenberghe en Jessica De Maeyer
Els Draeck
2 panelgesprekken geleid door onze externe moderator Chris Van den Abeele met:
• Saskia Van der Borght, Jo Verstraeten, Tom Vansteenkiste en Liesbet Felix (werkgevers)
• Tim Peeters en Marleen Van Staey (ervaringsdeskundige)

do 10 oktober 2019 - Leuven
Else Tambuyzer
Els Draeck
2 panelgesprekken geleid door moderator Chris Van den Abeele met:
• Rita Dekrem en Luk Bevernage (werkgevers)
Greet Claes, Nathalie Albert, Bart Buyens en Mich Jonckheere (ervaringsdeskundigen)

wo 23 oktober 2019 - Gent
Jochen Van den Steen
Didier Reynaert
Els Draeck
2 panelgesprekken geleid door onze externe moderator Chris Van den Abeele met:
• Bernard Deleersnyder, Rita Wietendaele, Freya Versluys en Marjolein Deceulaer (werkgevers)
• Kelly Vercaigne, Els Ballegeer, Davy Boone en Rik Van Laeken (ervaringsdeskundigen)


De inschrijvingen zijn afgesloten.